تماس با ما

ایمیل ما

agent31761@yahoo.com

agent31761@iraninsurance.ir

اینستاگرام: instagram/zahra.hakimi31761

وب سایت:
www.bimeh-hakimi.irنیشابور -خیابان فردوسی جنوبی -چهارراه عدالت -روبروی بانک سپه -بیمه ایران نمایندگی حکیمی

تلفن:

051-42252881

051-42252880

051-42242936

تلفن همراه:

09156257260

09156257261

09355625782